محمدنور حاجی‌زاده

رئیس شورای اداره دعوت

هرمزگان، بندرخمیر

الحاق جوادی

هرمزگان، بستک

محمد احمدی

هرمزگان، پارسیان

احسان ابراهیم‌پور

هرمزگان، بندرعباس


علی مطیع الله

بوشهر، کنگان

داوود دَرا

هرمزگان، رویدر

حسین حسینی

فارس، گله‌دار

 

عبدالرحمن جعفری

هرمزگان، بوچیر


اسد پورخالقی

فارس، خنج

علی حیدری

هرمزگان، سیریک

Hover Box Element

فهیمه نورایی

هرمزگان، قشم

Hover Box Element

فرانک نامدار

فارس، اوز


X