به گزارش اداره دعوت جنوب، اختتامیه دوره تابستانه نوجوانان شکوفا در مجتمع دینی صدرالاسلام بندرخمیر برگزار شد.

این دوره به مدت ۶ هفته برای ۵۰ نفر دانش آموز دختر و ۵۰ نفر دانش آموز پسر متوسطه اول و دوم در شهر بندرخمیر برگزار شد.

همچنین این دوره به صورت مختصر در چند روز برای حدود ۱۵۰ دانش آموز در سطح روستا های تحت پوشش مجتمع دینی صدرالاسلام برگزار گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

X