محمدنور حاجی‌زاده

رئیس شورای اداره دعوت

هرمزگان، بندرخمیر

جمعه لیمویی

هرمزگان، بستک

محمد احمدی

هرمزگان، پارسیان

یوسف بذله

هرمزگان، بندرعباس


محمد باکری

بوشهر، کنگان

داوود دَرا

هرمزگان، رویدر

عبدالله مرادی

فارس، گله‌دار

 

حمید اسماعیلی

هرمزگان، بندرلنگه


اسد پورخالقی

فارس، خنج

علی حیدری

هرمزگان، سیریک

فرانک نامدار

فارس، اوز

محمد پروانه

فارس، عمادشهرX