به پایگاه رسمی «اداره‌ی دعوت جنوب» خوش آمدید. این اداره، زیرمجموعه‌ی نهاد اجتماعی شورای عالی مدارس اهل‌سنّت و جماعت جنوب ایران است که گستره‌ی فعالیت‌های آن در دنیای واقعی، متشکل از سه استان‌ بوشهر، فارس و هرمزگان می‌باشد و در 15 متجمع دینی واقع در استان‌های مزبور، دارای واحد و مشغول فعالیت منسجم است. مهم‌ترین رسالت این اداره، ترویج ارزش‌ها و آموزه‌های قرآنی و نبوی(ص) در چارچوب الگوهای کارآمد معاصر است که در این راستا، علاوه بر برنامه‌ریزی‌ معطوف به دسته‌بندی‌های صنفی و موضوعی در انجام فعالیت‌ها، از ظرفیت‌های دعوتگران خوش‌نام و نیز مراکز و مدارس دینی فعّال در سطح سه استان یاد شده، استفاده‌ی سامان‌یافته شده است.

BluHQ
2345
تعداد طلّاب و شاگردان
150
تعداد اساتید و مربیان
55
تعداد مدارس و مراکز دینی

X