عنوان: راز دعوت

مولف: محمد موحدی‌نژاد

مترجم:

انتشارات: مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان

عنوان: چگونگی دعوت به اسلام

مولف: محمد قطب

مترجم: سعید یوسفی

انتشارات: قطب.نت

عنوان: فنون دعوت

مولف: عائض القرنی

مترجم: عبدالقادر ترشابی

انتشارات: حرمین

تاریخچه دعوت در هند

عنوان: تاریخچه دعوت اسلامی در هند

مولف: ابوالحسن ندوی

مترجم: محمدقاسم قاسمی

انتشارات: صدیقی

عنوان: ضرورت جمعی بودن دعوت اسلامی

مولف: عبدالرحمن عبدالخالق

مترجم: ——–

انتشارات: ——–

عنوان: سخنی با اهل دعوت

مولف: دکتر عبدالله خاطر

مترجم: محمد ابراهیم کیانی

انتشارات: حرمین

عنوان: راهنمای مربیان برای تربیت

مولف: محمد بن جمیل زینو

مترجم: عبدالله عبداللهی

انتشارات: احسان

عنوان: دعوت مسیحیان به توحید

مولف: مصطفی حسینی طباطبایی

مترجم: ـــــــــ

انتشارات: ____

عنوان: اصول دعوت

مؤلف: عبدالکریم زیدان

مترجم: مومن حکیمی

انتشارات: جمعیت اصلاح افغانستان

عنوان: اصول علمی در حرکت دعوت اسلام راستین

مولف: عبدالرحمن عبدالخالق

مترجم: ابو عمر تهرانی

انتشارات: —–

عنوان: اصول و مبانی دعوت در سیرت اصحاب احمد

مولف: د. سعید بن علی بن وهف قحطانی

مترجم: امین پور­صادقی

انتشارات: —–

عنوان: ویژگی های یک دعوتگر

مولف: دکتر عائض القرنی

مترجم: عبدالحمید پابرجا

انتشارات: ———

عنوان: مختصر تاریخچه دعوت اسلامی

مؤلف: د.محمد ابوالفتح البیانونی

مترجم: عبدالرحمن زمان پور

انتشارات: احسان

عنوان: جنگ فکری و راه های مقاومت

مؤلف: د.حسان محمد حسان

مترجم: مومن حکیمی

انتشارات: اصلاح افکار افغانستان

عنوان: مشعل های هدایت

مؤلف: د.سید محمد سید نوح

مترجم: ابوعبدالرحمن

انتشارات: اصلاح افکار افغانستان

عنوان: روش تربیتی در اسلام

مؤلف: محمد قطب

مترجم: د.سید محمد مهدی جعفری

انتشارات: —–

عنوان: فلسطین سرزمین پیامبران

مؤلف: دکتر محمد حسین محمدی

مترجم: —–

انتشارات: —–

X