دریاب اگر صاحبدلی

به قلم شیخ الحاق جوادی

﴿وَلَیَالٍ عَشْرٍ﴾
و به شبهای دهگانه سوگند!
(الفجر آیه۲)

برخی از مفسرین بر این باورند که منظور از این دهه ی مبارک که به جهت  بیان عظمت و بزرگی شان ، مورد قسم پروردگار جهانیان قرار گرفته اند ،دهه ی اول ذی الحجه است .

اگر عذری در میان بوده و یا مریضی و ناتوانی باعث شده از دیدار خانه دوست و حج بیت الله باز بمانی، دهه ی ذی الحجه را دریاب، پا به میدان توفیق و سعادت بگذار، و مخصوصا از آسانترین و پر اجرترین اعمال آن که ذکر خداوند و گفتن لااله الا الله و الله اکبر است باز نمان، سعی کن از اعمال خیر باز نمانی که در این ایام، اعمال صالح اجری بالاتر از جهاد در راه خدا را خواهد داشت.

غافل مباش ای آدمی،
دریاب اگر صاحبدلی
شاید که نتوان یافتن،
دیگر چنین ایام را

دیدگاهتان را بنویسید

X