به گزارش اداره دعوت جنوب، شاخه دانش آموزی واحد دعوت معاونت اجتماعی مجتمع دینی امام شافعی سیریک دوره علمی انگیزشی در قالب دورهمی های دوستانه را به مدت یک ماه بر گزار میکند.

ویژه دانش آموزان دختر و پسر متوسطه اول و دوم مناطق تحت پوشش مجتمع دینی سیریک

 

شروع دوره: 30 تیرماه 1401

پایان دوره 28 مردادماه 1401

برای کسب اطلاعات بیشتر با مجتمع دینی امام شافعی سیریک در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

X