مسابقه فیفا و  ps شاخه دانش آموزی واحد دعوت مجتمع دینی اهل سنت و جماعت بندرعباس

به گزارش اداره دعوت جنوب در تاریخ پنجشنبه 13 مرداد ماه 1401 مسابقه فیفا و پی اس بین پایگاه های دانش آموزی حاضر در شهر بندرعباس در راستای اموزه ها و مهارت های لازم در استفاده سالم در این زمینه برگذار گردید.
شرح برنامه بصورت ذیل می باشد:
پس از حضور افراد در محل مقرر نماز عصر  به صورت جماعتی برگذار شد و پس از اتمام نماز جماعت، مجری برنامه توضیحات تکمیلی جهت شیوه برگذاری مسابقات را به شرکت کننده ها ارائه داد.
در ابتدا طبق قرعه کشی از قبل صورت گرفته افراد حاضر به دو گروه ( یک گروه جهت مسابقه فیفا و گروه دیگر جهت برگذاری مسابقات پی اس) تقیسم شدند.
همچنین در حین پیشروی مسابقات از افراد حاضر در مسابقه پذیرایی ای مختصر به عمل امد و مسابقات از سر گرفته شد.
پس از وقفه ای به هنگام نماز مغرب و عشاء نفرات برتر مشخص هر گزوه مشخص شدند و جهت تقدیر از آنان جوایز نقدی به ایشان از سوی مجتمع اهدا شد.
پایگاه های شرکت کننده در این مسابقات به شرح ذیل می باشد:
امیر اباد
داماهی
چهارصد دستگاه
خواجه عطاء
گله داری
سورو
تعداد شرکت کننده ها بالغ بر ۵۰ نفر بود.
لازم به ذکر است این مسابقات با تهیه کنندی شیخ عبدالرحمن رشیدان و همکاری بقیه مسئولین شاخه دانش آموزی انجام گرفت.

 

دیدگاهتان را بنویسید

X