مسابقه انیمیشنی داستان دوم سه نفری که تخلف کردند

تعداد: سه قسمت

هفته دوم مسابقات 

هر سه قسمت را در طول هفته ببینید و پس از تماشای هر قسمت به سوالات آن پاسخ دهید، برندگان از بین کسانی انتخاب میشوند که به هر سه سری سوالات مسابقه بیشترین پاسخ صحیح را بدهند.

توجه داشته باشید در هنگام شرکت در مسابقه اطلاعات خود را به درستی وارد نمایید.

شرکت بیش از یکبار در مسابقه و انتخاب پیوسته در چند مجتمع دینی تخلف محسوب می گردد.

قسمت اول انیمیشن داستان دوم سه نفری که تخلف کردند

برای پاسخ دادن به سوالات قسمت اول مسابقه کلیک کنید


قسمت دوم انیمیشن داستان دوم سه نفری که تخلف کردند

 

برای پاسخ دادن به سوالات قسمت دوم مسابقه کلیک کنید 


قسمت سوم انیمیشن داستان دوم سه نفری که تخلف کردند

برای پاسخ دادن به سوالات قسمت سوم مسابقه کلیک کنید

مجری اداره دعوت جنوب

دیدگاهتان را بنویسید

X