برگزاری مسابقه علمی – واحد دعوت مجتمع دینی بندرعباس

به گزارش اداره دعوت جنوب، در تاریخ پنجم مهرماه ۱۴۰۱ برنامه ای تحت عنوان مسابقه ی علمی برای طلاب دوره ی مقدمات مجتمع دینی اهل سنت و جماعت بندعباس تواسط شاخه دانش آموزی این مجتمع برگذار گردید.
این مسابقه شامل ۲۵ نفر شرکت کننده و متشکل از پنج گروه پنج نفره بود.
در پایان از گروهی که توانایی بالاتری در کسب امتیازات داشت با جوایز نقدی تقدیر شد.
این برنامه توسط اعضای شاخه دانش اموزی واحد دعوت جهت ایجاد نشاط و انگیزه در طلاب طراحی شده و به اجرا درآمد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

X